श्री मंदिर परिसर

मंदिर परिसरात आपल्याला अतिशय उत्कृष्ट कोरीव काम केलेले प्रवेशव्दार, छत, विविध मंदिरे पहावयास मिळतात.